Club Biliard-Bowling, Club Wellness, Club Piscina Spl. Independentei 319B
Club Fitness-Wellness

Norme de comportament, acces si igiena
Riscuri de accidentare
Interdictii. Penalizari la diferite abateri de la regulament
Declaratie
Declaratia parintelui minorului
 
 
Declaratie pe propria raspundere
DECLARATIE
Subsemnatul___________________________________________ domiciliat în________________, strada______________, nr.____, bl.____, sc.____, et.___, ap.____, sector/judet_________________, telefon______________, posesor al BI/CI/Pasaport seria______ nr.____________, eliberat de____________________, la data de_____/_____/_______, CNP__________________________, solicit inscrierea la Clubul IDM.

Inainte de a apela la utilizarea serviciilor oferite de Cluburile IDM,
  1. Fiind în cunostinta de cauza asupra starii mele de sanatate, precum si a riscurilor la care ma expun, rezultate din utilizarea aparaturii Clubului, piscinei, bailor, saunelor si celorlalte servicii, prin prezenta declar ca îmi asum toate eventualele urmari în ceea ce priveste sanatatea mea ce s-ar ivi în timpul si ca urmare a timpului petrecut în incinta Clubului.
  2. Declar ca am luat la cunostinta si voi respecta regulamentul anexat al Clubului (normele de comportament, acces, igiena, securitatea serviciilor, interdictii etc.) asumându-mi întreaga responsabilitate a faptelor mele.
  3. Sunt de acord ca în nici o situatie Clubul nu este responsabil de valori sau obiecte de valoare si nu voi apela niciodata la serviciile garderobei pentru astfel de valori.
  4. Ma oblig sa declar imediat pierderea sau furtul cardului la receptia Clubului pentru inactivarea sa, fiind constient ca întreaga responsabilitate ce decurge din folosirea acestuia de o alta persoana, cu sau fara acceptul meu, îmi revine integral.
  5. Am fost informat cu privire la tarifele practicate pentru membrii Clubului IDM si costurile care mi se vor imputa în cazul deteriorarii echipamentului pus la dispozitie de Club, mie sau celorlalte persoane aflate cu mine în Club.
  6. Mi s-au adus la cunostinta riscurile de accidentare si ma oblig sa respect regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumându-mi responsabilitatea pentru eventualele urmari în ceea ce priveste sanatatea mea si a invitatilor mei sau a persoanelor pe care le-as putea vatama în timpul si ca urmare a activitatilor desfasurate în incinta Clubului.
  7. Declar pe propria raspundere ca nu am cazier judiciar, fiind constient ca în caz contrar Clubul îmi va retrage automat si definitiv calitatea de membru.
  8. Autorizez Clubul sa îmi retraga calitatea de membru, fara nici o alta pretentie din partea mea, în cazul în care conducerea Clubului va hotarî astfel.
  9. Autorizez Clubul sa îmi prelucreze datele personale, inclusiv CNP, seria si numarul BI/CI precum si date privind cazierul judiciar.*)
Dau prezenta exonerând constient IDM Club de orice responsabilitate.


Data _______________________
Semnatura________________________


*) Va informam ca, referitor la datele personale, beneficiati de urmatoarele drepturi prevazute de Legea 677/2001: dreptul de informare (art.12), dreptul de acces (art.13), dreptul de interventie (art.14), dreptul de opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), dreptul de a va adresa justitiei (art. 18). Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere datata si semnata adresata S.C. IDM Kennedy Group Co. S.R.L.


Tel. 072-BILIARD, 072-BOWLING, 021-316.10.52
Doriti sa aratati exceptional?
Un alt mod de viata!